Thứ năm, Ngày 29/06/2017
 Nghị định 102/NĐ-CP-Khóa đào tạo Lập dự toán chi phí đầu tư ứng dụng CNTT |  Khai giảng lớp học Đấu thầu Luật đấu thầu số: 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 tại Nghệ An |  ĐAO TAO CAP CHUNG CHI SO CAP NGHE NANG BAC THO |  Khai giảng khóa học Lập và quản lý dự án CNTT-Theo nghị định 102/NĐ-CP |  Mở lớp Đấu thầu qua mạng Thực hành mỗi người một máy tính |  Đào tạo lớp Lập dự toán chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin-CNTT-Theo Nghị Định 102/NĐ-CP |  Liên tục khai giảng khóa Giám sát thi công dự án CNTT-Theo Nghị định 102/NĐ-CP |  Đao tao 3-6 thang cap chung chi So cap nghe nang bac tho 2016-2017 |  Lịch Khai Giảng khóa học giám sát thi công xây dựng công trình |  Khóa kiểm Định chất lượng công trình Xây dựng |  Khai giảng lớp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Theo chương trình khung quy định |  Lịch khai giảng Quản lý lao động tiền lương và bảo hiểm xã hội trong tháng |  Khai giảng khóa nghiệp vụ Đấu Thầu Cơ Bản Tại Hà Nội và TP HCM |  Lịch khai giảng khóa nghiệp vụ đấu thầu qua Mạng học thực hành trên máy tính |  Mở lớp Giám sát thi công dự án Công nghệ thông tin (theo Nghị Định 102/CP) |
Nghị định 102/NĐ-CP-Khóa đào tạo Lập dự toán chi phí đầu tư ứng dụng CNTT
- Căn cứ Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 6/11/2009 của chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn ngân sách nhà nước. - Căn cứ Thông tư số 23/2010/TT-BTTTT ngày 15/10/2010 của Bộ thông tin và truyền thông Quy định về cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử về năng lực quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin
Khai giảng lớp học Đấu thầu Luật đấu thầu số: 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 tại Nghệ An
Khai giảng lớp học Đấu thầu Luật đấu thầu số: 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 t ...
ĐAO TAO CAP CHUNG CHI SO CAP NGHE NANG BAC THO
ĐAO TAO CAP CHUNG CHI SO CAP NGHE NANG BAC THO ...
Khai giảng khóa học Lập và quản lý dự án CNTT-Theo nghị định 102/NĐ-CP
Khai giảng khóa học Lập và quản lý dự án CNTT-Theo nghị định 102/NĐ-CP ...
Mở lớp Đấu thầu qua mạng Thực hành mỗi người một máy tính
Mở lớp Đấu thầu qua mạng Thực hành mỗi người một máy tính ...
Chứng chỉ hành nghề
Nghị định 102/NĐ-CP-Khóa đào tạo Lập dự toán chi phí đầu t
Dịch vụ tư vấn xin cấp Chứng chỉ hành nghề thiết kế giao
Khai giảng lớp học Đấu thầu Luật đấu thầu số: 43/2013/QH13
ĐAO TAO CAP CHUNG CHI SO CAP NGHE NANG BAC THO
Khai giảng khóa học Lập và quản lý dự án CNTT-Theo nghị định
Chứng chỉ sơ cấp nghề nâng bậc thợ vận hành máy xây dựng
Khai giảng khóa học Lập và Quản lý dự án Công nghệ thông tin
Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng
Lịch khai giảng 3 miền
Danh mục
Đào tạo theo chương trình của doanh nghiệp
Văn bản pháp quy
Tài liệu giáo trình, bài giảng
HD cấp chứng chỉ hành nghề
Tuyển dụng
Lịch khai giảng Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam
Đăng ký học
Tư vấn trực tuyến
MIền Bắc
Miền Trung
Miền Nam
Hotline:
 
Quảng cáo
Thống kê truy cập
Online: 1
Tổng: 2521688

Lịch khai giảng
Nghị định 102/NĐ-CP-Khóa đào tạo Lập dự toán chi phí đầu tư ứng dụng CNTT Nghị định 102/NĐ-CP-Khóa đào tạo Lập dự toán chi phí đầu tư ứng dụng CNTT
- Căn cứ Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 6/11/2009 của chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn ngân sách nhà nước. - Căn cứ Thông tư số 23/2010/TT-BTTTT ngày 15/10/2010 của Bộ thông tin và truyền thông Quy định về cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử về năng lực quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin

Chi tiết »

Khai giảng lớp học Đấu thầu Luật đấu thầu số: 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 tại Nghệ An Khai giảng lớp học Đấu thầu Luật đấu thầu số: 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 tại Nghệ An
“Luật đấu thầu số: 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2014 - Hướng dẫn Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ”

Chi tiết »

ĐAO TAO CAP CHUNG CHI SO CAP NGHE NANG BAC THO ĐAO TAO CAP CHUNG CHI SO CAP NGHE NANG BAC THO
ĐÀO TẠO CÁC KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CẤP CHỨNG CHỈ SƠ CẤP NGHỀ NÂNG BẬC THỢ 2016-2017

Chi tiết »

Khai giảng khóa học Lập và quản lý dự án CNTT-Theo nghị định 102/NĐ-CP Khai giảng khóa học Lập và quản lý dự án CNTT-Theo nghị định 102/NĐ-CP
- Căn cứ Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 6/11/2009 của chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn ngân sách nhà nước. - Căn cứ Thông tư số 23/2010/TT-BTTTT ngày 15/10/2010 của Bộ thông tin và truyền thông Quy định về cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử về năng lực quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin

Chi tiết »

Mở lớp Đấu thầu qua mạng Thực hành mỗi người một máy tính Mở lớp Đấu thầu qua mạng Thực hành mỗi người một máy tính
- Căn cứ văn bản số 6965/BKHĐT-QLĐT ngày 12/9/2012 về việc triển khai thí điểm đấu thầu qua mạng. - Căn cứ Thông tư số: 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC Hà nội ngày 8 tháng 9 năm 2015 quy định chi tiết việc cung cấp , đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng. - Bắt đầu từ ngày 01/7/2016, trước thời điểm đóng thầu 02 ngày làm việc, nhà thầu, nhà đầu tư chưa có xác nhận đăng ký thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia không được tham gia thầu đối với các gói thầu, dự án có hình thức lựa chọn nhà thầu quy định tại Điều 20, 21, 22, 23, 24, 25 và 26 của Luật đấu thầu.

Chi tiết »

Đào tạo lớp Lập dự toán chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin-CNTT-Theo Nghị Định 102/NĐ-CP Đào tạo lớp Lập dự toán chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin-CNTT-Theo Nghị Định 102/NĐ-CP
- Căn cứ hướng dẫn của Bộ thông tin và truyền thông công ty chúng tôi Quyết định tổ chức mở các khoá Bồi dưỡng nghiệp vụ Đầu tư ứng dụng CNTT - Căn cứ Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 6/11/2009 của chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn ngân sách nhà nước.

Chi tiết »

Liên tục khai giảng khóa Giám sát thi công dự án CNTT-Theo Nghị định 102/NĐ-CP Liên tục khai giảng khóa Giám sát thi công dự án CNTT-Theo Nghị định 102/NĐ-CP
- Căn cứ Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 6/11/2009 của chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn ngân sách nhà nước. - Căn cứ Thông tư số 23/2010/TT-BTTTT ngày 15/10/2010 của Bộ thông tin và truyền thông Quy định về cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử về năng lực quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin

Chi tiết »

Đao tao 3-6 thang cap chung chi  So cap nghe nang bac tho 2016-2017 Đao tao 3-6 thang cap chung chi So cap nghe nang bac tho 2016-2017
Công ty CP Đào tạo và tư vấn đầu tư Hà Nội tuyển sinh đào tạo cấp chứng chỉ, chứng nhận sơ cấp nghề, nâng bậc thợ năm 2016 với các ngành nghề gồm 4 nhóm:

Chi tiết »

Lịch Khai Giảng khóa học giám sát thi công xây dựng công trình Lịch Khai Giảng khóa học giám sát thi công xây dựng công trình
Khai giảng khóa nghiệp vụ Giám sát thi công xây dựng công trình thời gian học từ 18h →21h học các ngày trong tuần nghỉ thứ 7&CN

Chi tiết »

Khóa kiểm Định chất lượng công trình Xây dựng Khóa kiểm Định chất lượng công trình Xây dựng
- Để đảm bảo công tác kiểm tra đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng được tốt, ngày 6/4/2011 Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 03/2011/TT-BXD thay thế Thông tư số 16/2008/TT-BXD ngày 11/9/2008 về hướng dẫn hoạt động chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình

Chi tiết »

Khai giảng lớp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Theo chương trình khung quy định Khai giảng lớp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Theo chương trình khung quy định
Đối tượng học viên: Cán bộ ban Quản lý dự án, tư vấn Quản lý dự án, những người cần chuẩn bị kiến thức chuyển sang lĩnh vực Quản lý dự án, các bạn sinh viên sắp ra trường, các công ty, cá nhân, và các đối tượng khác....

Chi tiết »

Lịch khai giảng Quản lý lao động tiền lương và bảo hiểm xã hội trong tháng Lịch khai giảng Quản lý lao động tiền lương và bảo hiểm xã hội trong tháng
Để nâng cao năng lực quản lý, làm công tác về Quản lý lao động, tiền lương và Bảo hiểm xã hội Viện khoa học giáo dục và đào tạo – CN Công ty CP Đào tạo và Tư vấn Đầu tư HN phối hợp với Bộ Lao động thương binh và Xã hội, chính thức tổ chức khóa học trên vào thời gian và địa điểm tổ chức cụ thể như sau:

Chi tiết »

Khai giảng khóa nghiệp vụ Đấu Thầu Cơ Bản Tại Hà Nội và TP HCM Khai giảng khóa nghiệp vụ Đấu Thầu Cơ Bản Tại Hà Nội và TP HCM
Khóa Nghiệp Vụ Đấu Thầu Cơ Bản “Luật đấu thầu số: 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 Quốc hội khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ 6, ngày 26/11/2013 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2014. Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu (NĐ63) vừa được ban hành, có hiệu lực thi hành vào ngày 15/8/2014.

Chi tiết »

Lịch khai giảng khóa nghiệp vụ đấu thầu qua Mạng học thực hành trên máy tính Lịch khai giảng khóa nghiệp vụ đấu thầu qua Mạng học thực hành trên máy tính
Khai giảng khóa nghiệp vụ Đấu thầu qua mạng học thực hành trực tiếp trên máy vi tính, mỗi học viên một máy. Giảng viên do Cục quản lý đấu thầu-Bộ Kế hoạch và đầu tư trực tiếp giảng dạy.

Chi tiết »

Mở lớp Giám sát thi công dự án Công nghệ thông tin (theo Nghị Định 102/CP) Mở lớp Giám sát thi công dự án Công nghệ thông tin (theo Nghị Định 102/CP)
Căn cứ Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 6/11/2009 của chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn ngân sách nhà nước.

Chi tiết »

tuyển sinh Thi Tay nghề nâng bậc thợ, học sơ cấp nghề thợ chăm sóc da, thợ kỹ thuật đo đạc, thợ cấp thoát nước, thợ nề, thợ cơ khí, thợ hàn tuyển sinh Thi Tay nghề nâng bậc thợ, học sơ cấp nghề thợ chăm sóc da, thợ kỹ thuật đo đạc, thợ cấp thoát nước, thợ nề, thợ cơ khí, thợ hàn
Công ty CP Đào tạo và tư vấn đầu tư Hà Nội tuyển sinh đào tạo các khóa học nghiệp vụ cấp chứng chỉ sơ cấp nghề, chứng nhận nâng bậc thợ năm 2016-2017 với nhiều ngành nghề khác nhau

Chi tiết »

Khóa học nghiệp vụ Giám sát thi công Xây dựng công trình , Đấu thầu cơ bản ,Quản lý dự án đầu tư XDCT, Định giá Xây dựng tại Tp. Hà Nội Khóa học nghiệp vụ Giám sát thi công Xây dựng công trình , Đấu thầu cơ bản ,Quản lý dự án đầu tư XDCT, Định giá Xây dựng tại Tp. Hà Nội
Công ty CP Đào tạo và tư vấn đầu tư Hà Nội cấp chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công Xây dựng công trình , Đấu thầu cơ bản ,Quản lý dự án đầu tư XDCT, Định giá Xây dựng, thẩm định kết quả đấu thầu, Giám đốc Quản lý dự án đầu tư XDCT ,Đo bóc tiên lượng, lập dự toán , An Toàn Lao động

Chi tiết »

5 Page  1234...  
, ,CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI, trang
Video
Tin tức - sự kiện
Nghị định 102/NĐ-CP-Khóa đào tạo Lập dự toán chi phí đầu tư ứng dụng CNTT Nghị định 102/NĐ-CP-Khóa đào tạo Lập dự toán chi phí đầu tư ứng dụng CNTT
Dịch vụ tư vấn xin cấp Chứng chỉ hành nghề thiết kế giao thông Dịch vụ tư vấn xin cấp Chứng chỉ hành nghề thiết kế giao thông
Khai giảng lớp học Đấu thầu Luật đấu thầu số: 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 tại Nghệ An Khai giảng lớp học Đấu thầu Luật đấu thầu số: 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 tại Nghệ An
ĐAO TAO CAP CHUNG CHI SO CAP NGHE NANG BAC THO ĐAO TAO CAP CHUNG CHI SO CAP NGHE NANG BAC THO
Khai giảng khóa học Lập và quản lý dự án CNTT-Theo nghị định 102/NĐ-CP Khai giảng khóa học Lập và quản lý dự án CNTT-Theo nghị định 102/NĐ-CP
Quảng cáo

 


 CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI

VP:Tầng 2 CT2 Toà Nhà FODACON - Đ.Nguyễn Trãi - Q.Thanh Xuân - TP.Hà Nội
ĐT:-04. 626.33.999 - Hotline: 0976 464 688 - Fax: 04.6286 3456  

Emailpta.edu.vn@gmail.com   ****   Website: http://www.pta.edu.vn/