ataşehir escort ümraniye escort porno brazzers antalya escort kadıköy escort ümraniye escort ataşehir escort

 
Danh mục
Đào tạo theo chương trình của doanh nghiệp
ĐÀO TẠO SƠ CẤP NGHỀ
DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY
ĐĂNG KÝ NHÀ THẦU
CHỨNG THƯ SỐ NHÀ THẦU
CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT
TÌNH HUỐNG TRONG ĐẤU THẦU
LỚP HỌC
Chứng Chỉ Hành Nghề Tổ Chức
ĐĂNG KÝ ĐẤU THẦU QUA MẠNG
ĐĂNG KÝ THÊM CHỨNG THƯ SỐ NHÀ THẦU
ĐẤU THẦU QUA MẠNG
HỒ SƠ NĂNG LỰC NHÀ THẦU
HOTLINE ĐĂNG KÝ NHÀ THẦU
DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẤU THẦU
KHÓA HỌC TẠI HCM
Tài liệu giáo trình, bài giảng
HD cấp chứng chỉ hành nghề
Lịch khai giảng Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam
KHÓA HỌC QLDA CNTT
KHÓA HỌC ĐẤU THẦU
XÉT TUYỂN CĐ, ĐẠI HỌC
CÁC KHÓA HỌC KHÁC
KHÓA HỌC TẠI HÀ NỘI
Dịch vụ tư vấn xin cấp chứng chỉ hành nghề
KHÓA XÂY DỰNG
CHỨNG CHỈ TIN HỌC, NGOẠI NGỮ A2, B1, B2
LỊCH KHAI GIẢNG MỚI
KHÓA HỌC TẠI ĐÀ NẴNG
HOTLINE ĐĂNG KÝ ĐẤU THẦU QUA MẠNG
Đăng ký học
Tư vấn trực tuyến
MIền Bắc
Miền Trung
Miền Nam
Hotline:
0917951558
 
Quảng cáo
Thống kê truy cập
Online: 3
Hôm nay: 161
Trong tuần: 2215
Trong tháng: 6091
Tổng: 10478340

Khóa Học > Đấu thầu mua thuốc và trang thiết bị y trong các cơ sở y tế công lập

 

  CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI

Số: 513/2019/CVĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------------

       Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2019

ơ

 

                                                    THÔNG BÁO

 

                                      (V/v Khai giảng khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu

                                   mua thuốc và trang thiết bị y trong các cơ sở y tế công lập)

 

 

Kính gửiTHỦ TRƯỞNG CÁC CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, CÔNG TY, CÁC PHÒNG  BAN, CÁ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN CÁC TỈNH TRÊN TOÀN QUỐC

       

 

Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2014.  Luật này gồm 13 chương với 96 điều được xây dựng trên cơ sở sửa đổi toàn diện Luật đấu thầu năm 2005, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009.

Hướng dẫn thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11/5/2016 của Bộ y tế quy dịnh về đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế công lập

Công ty Chúng tôi thông báo mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu với các nội dung như sau:

1. Lịch khai giảng : -  Sáng học từ 8h00 đến 11h30; chiều học từ 13h30 đến 16h30

Số

 Khoá học

Học phí/hv

TL

Khai giảng học ngày

1

Khóa Nghiệp Vụ Đấu Thầu Cơ Bản

Ban hành kèm theo Thông tư số: 03/2016/TT-BKHĐT ngày 5/5/2016 của Bộ kế hoạch và Đầu tư.

800.000 đ

6 buổi

 

Đợt 1: 15/03/2019

Đợt 2: 29/03/2019

Đợt 3: 12/04/2019

Đợt 4: 26/04/2019

2

 

Khóa Nghiệp vụ thẩm định kết quả thầu

800.000 đ

6 buổi

 

Khóa Nghiệp Vụ Đấu Thầu Nâng Cao

1.200.000

6 buổi

4

Khóa Nghiệp Vụ Đấu Thầu Qua Mạng

Căn cứ Thông tư số: 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 8/9/2015 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng

1.200.000đ

2 buổi

Đợt 1: 23/03/2019

Đợt 2: 20/04/2019

5

Khóa Học Quản lý Chất Lượng Bệnh Viện

2.500.000

10 Buổi

Đợt 1: 15/03/2019

Đợt 2: 18/04/2019

 

2. Nội dung chương trình đào tạo:

Chuyên đề 1: Tổng quan về lựa chọn nhà thầu

Chuyên đề 2: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Chuyên đề 3: Quy trình lựa chọn nhà thầu

Chuyên đề 4: Lựa chọn nhà thầu qua mạng

Chuyên đề 5: Hợp đồng

Chuyên đề 6: Bảo đảm liêm chính trong đấu thầu và xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu

Chuyên đề 7: Hướng dẫn thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11/5/2016 của Bộ y tế quy dịnh về đấu thầu mua thuốc và trang thiết bị y tế trong các cơ sở y tế công lập

* Giảng viên giảng dạy:  Cục quản lý đấu thầu-Bộ kế hoạch và Đầu tư, Bộ xây dựng

* Thủ tục nhập học:  02 ảnh 3x4 (Sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh), 02 bản photo CMND

* Đăng ký tham dự khóa học: Để công tác tổ chức các khoá học được chu đáo, kính đề nghị các đơn vị có nhu cầu học, đăng ký trực tiếp bằng điện thoại gửi email hoặc fax theo mẫu sau:

Mẫu đăng ký tham dự khoá học

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Chức vụ

Tên đơn vị công tác

ĐTCQ,DĐ,Fax

Tên khóa học, ngày học

Liên hệ đăng ký:   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 2-CT2 Toà Nhà FODACON-Km 10 Đường Nguyễn Trãi-Quận Thanh Xuân - Hà Nội

         Điện thoại: 0976.464688 - Email:  phongdaotao88@gmail.com  Website: http://www.pta.edu.vn

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

 

Đã Ký

 

Nguyễn Kim Phong

 

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO ĐẤU THẦU CƠ BẢN

ĐỐI VỚI LỰA CHỌN NHÀ THẦU - HƯỚNG DẪN ĐẤU THẦU MUA THUỐC VÀ MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

(Theo Thông tư số: 03/2016/TT-BKHĐT ngày 05 tháng 5 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

 

Chuyên đề 1: Tổng quan về lựa chọn nhà thầu

           Mục tiêu của lựa chọn nhà thầu;

           Quá trình hình thành và phát triển công tác đầu thầu trên thế giới và tại một số nước;

           Quá trình hình thành và phát triển công tác đấu thầu tại Việt Nam;

           Tác động của đấu thầu trong quá trình triển khai dự án;

           Các khái niệm sử dụng trong lựa chọn nhà thầu;

           Các đối tượng áp dụng, Nguyên tắc xử lý tình huống trong đấu thầu.

Chuyên đề 2: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

           Nguyên tắc, căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

           Trình, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

           Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Chuyên đề 3: Quy trình lựa chọn nhà thầu

           Quy trình lựa chọn danh sách ngắn;

           Quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ gói thầu hàng hoá, xây lắp, phi tư vấn, hỗn hợp;

*          Quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ;

*          Quy trình chào hàng cạnh tranh; Quy trình chỉ định thầu;

           Quy trình mua sắm trực tiếp; Quy trình tự thực hiện;

           Quy trình lựa chọn nhà thầu cá nhân cung cấp dịch vụ tư vấn;

           Quy trình lựa chọn cộng đồng tham gia thực hiện gói thầu.

Chuyên đề 4: Lựa chọn nhà thầu qua mạng

           Khái niệm về đầu thầu qua mạng;

           Mục đích, lợi ích của việc triển khai đầu thầu qua mạng;

           Kinh nghiệm quốc tế và quá trình triển khai đấu thầu qua mạng tại Việt Nam;

           Giới thiệu về hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, các chức năng và các yêu cầu đối với hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

           Đăng ký tham gia hệ thống mạng đầu thầu quốc gia và các chỉ phí trong đầu thầu qua mạng;

           Quy trình tổng quát thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng;

           Trách nhiệm của các bên, của cơ quan quản lý, vận hành hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

           Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng tại Việt Nam.

Chuyên đề 5: Hợp đồng

           Nguyên tắc chung của hợp đồng;

           Hồ sơ hợp đồng; Điều kiện ký kết hợp đồng;

           Nguyên tắc và điều kiện điều chỉnh hợp đồng;

           Bảo đảm thực hiện hợp đồng; tạm ứng, thanh toán; bảo hành;nghiệm thu, thanh lý hợp đồng;

           Quản lý, giám sát thực hiện hợp đồng.

Chuyên đề 6: Bảo đảm liêm chính trong đấu thầu và xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu

           Quản lý nhà nước về hoạt động lựa chọn nhà thầu;

           Giải quyết kiến nghị, tranh chấp trong đấu thầu;

           Xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu; Thanh tra, kiểm tra và giám sát các hoạt động đầu thầu.

Chuyên đề 7: Hướng dẫn thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11/5/2016 của Bộ y tế quy dịnh về đấu thầu mua thuốc và trang thiết bị y tế trong các cơ sở y tế công lập.  

* Kiểm tra trắc nghiệmvề đấu thầu (60 phút). Học viên đạt yêu cầu khi kết thúc khóa học được cấp chứng chỉ đào tạo đầu thầu cơ bản về lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT ngày 05 tháng 5 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

1 Page 1
Video
Tin tức - sự kiện
Dịch vụ đăng ký đấu thầu - đăng ký nhanh - phí dv 500k Dịch vụ đăng ký đấu thầu - đăng ký nhanh - phí dv 500k
Đăng Ký Đấu Thầu Trực Tuyến - Đăng Ký Thông Tin Nhà Thầu Đăng Ký Đấu Thầu Trực Tuyến - Đăng Ký Thông Tin Nhà Thầu
Đăng Ký Đấu Thầu Online - Đăng Ký Đấu Thầu Quốc Gia Đăng Ký Đấu Thầu Online - Đăng Ký Đấu Thầu Quốc Gia
Đăng ký đấu thầu qua mạng - Đấu thầu muasamcong.mpi.gov.vn Đăng ký đấu thầu qua mạng - Đấu thầu muasamcong.mpi.gov.vn
Đấu thầu qua mạng trọn gói - Dạy thực hành đấu thầu online Đấu thầu qua mạng trọn gói - Dạy thực hành đấu thầu online
Quảng cáo

Khóa Học , Đấu thầu mua thuốc và trang thiết bị y trong các cơ sở y tế công lập ,CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI, trang

  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI

Trụ sở: Số 108 ngõ 72 Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân,  Hà Nội

                Tel: 0917951558
 Email: phongdaotao88@gmail.com   ****   Website: http://hanoidaotao.edu.vn