ataşehir escort ümraniye escort porno brazzers antalya escort kadıköy escort ümraniye escort ataşehir escort

 
Danh mục
Đào tạo theo chương trình của doanh nghiệp
ĐÀO TẠO SƠ CẤP NGHỀ
DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY
ĐĂNG KÝ NHÀ THẦU
CHỨNG THƯ SỐ NHÀ THẦU
CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT
TÌNH HUỐNG TRONG ĐẤU THẦU
LỚP HỌC
Chứng Chỉ Hành Nghề Tổ Chức
ĐĂNG KÝ ĐẤU THẦU QUA MẠNG
ĐĂNG KÝ THÊM CHỨNG THƯ SỐ NHÀ THẦU
ĐẤU THẦU QUA MẠNG
HỒ SƠ NĂNG LỰC NHÀ THẦU
HOTLINE ĐĂNG KÝ NHÀ THẦU
DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẤU THẦU
KHÓA HỌC TẠI HCM
Tài liệu giáo trình, bài giảng
HD cấp chứng chỉ hành nghề
Lịch khai giảng Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam
KHÓA HỌC QLDA CNTT
KHÓA HỌC ĐẤU THẦU
XÉT TUYỂN CĐ, ĐẠI HỌC
CÁC KHÓA HỌC KHÁC
KHÓA HỌC TẠI HÀ NỘI
Dịch vụ tư vấn xin cấp chứng chỉ hành nghề
KHÓA XÂY DỰNG
CHỨNG CHỈ TIN HỌC, NGOẠI NGỮ A2, B1, B2
LỊCH KHAI GIẢNG MỚI
KHÓA HỌC TẠI ĐÀ NẴNG
HOTLINE ĐĂNG KÝ ĐẤU THẦU QUA MẠNG
Đăng ký học
Tư vấn trực tuyến
MIền Bắc
Miền Trung
Miền Nam
Hotline:
0917951558
 
Quảng cáo
Thống kê truy cập
Online: 1
Hôm nay: 190
Trong tuần: 2244
Trong tháng: 6120
Tổng: 10478436

Quản Lý Dự Án CNTT > Lập Và Quản Lý Dự Án CNTT

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

 
 

 


Số: 0122TBCT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 
 

 


                         Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Kính gửi:  THỦ TRƯỞNG CÁC CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, CÔNG TY, CÁC PHÒNG  BAN, CÁ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN CÁC TỈNH TOÀN QUỐC

 

Căn cứ Quyết định số: 219/QĐ-ƯDCNTT ký ngày 30 tháng 10 năm 2013 về việc Công nhận Công ty cổ phần đào tạo và chuyển giao công nghệ thông tin-truyền thông và đăng tải thông tin Cơ sở đào tạo lênTrang Thông tin điện tử về năng lực quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin.

 -  Căn cứ Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 6/11/2009 của chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn ngân sách nhà nước.

 -  Căn cứ Thông tư số 23/2010/TT-BTTTT ngày 15/10/2010 của Bộ thông tin và truyền thông Quy định về chung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử về năng lực quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin

-  Căn cứ hướng dẫn của Bộ thông tin và truyền thông Công ty cổ phần đào tạo và chuyển giao công nghệ thông tin-truyền thông Quyết định tổ chức mở các khoá Bồi dưỡng nghiệp vụ, chương trình các khoá như sau:

*  Thời gian: Lớp ngày: 08h →11h30’, 14h →17h.

Số

Các khoá học

Học phí/hv

TL

Khai giảng

 

 

1

Khóa nghiệp vụ Lập và Quản lý dự án Công nghệ thông tin (theo Nghị Định 102/CP)

-  Học phần 01: Nghiệp vụ lập dự án, thiết kế thi công ứng dụng CNTT

- Học phần 02: Nghiệp vụ quản lý dự án ứng dụng CNTT

- Học phần 03: Nghiệp vụ thẩm định dự án, thiết kế thi công ứng dụng CNTT

2.400.000 đ

48 tiết

 

 

Lớp học ngày:

 

 

Đợt 1: 29/03/2019

Đợt 2: 26/04/2019

Đợt 3: 31/05/2019

 

 

2

Khóa nghiệp vụ Lập dự toán chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin (theo Nghị Định 102/CP)

Bộ môn này học gồm 7 chuyên đề

2.400.000đ

48 tiết

3

 Khóa giám sát thi công dự án CNTT (Theo NĐ 102/CP)

- Học phần 01: Xác định giá trị phần mềm nội bộ

- Học phần 02: Phương pháp lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng CNTT

2.000.000đ

24 tiết

 

  Các học viên sau khi kết thúc khoá học sẽ được cấp Chứng chỉ, Chứng nhận theo đúng quy định. Kính đề nghị các đơn vị, cá nhân gửi công văn hoặc fax danh sách học viên về Công ty trước ngày khai giảng ( Nộp 02 ảnh 3x4, học phí nộp tại lớp học.Kinh phí ăn, ở, đi lại học viên tự túc).

 

Thông tin chi tiết xin liên hệ: CTY CP ĐÀO TẠO VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

Địa chỉ VP: Phòng 201 – CT2 – Tòa nhà FODACON – Km 10 Đ­ường Nguyễn Trãi – Q.Thanh Xuân – Tp Hà Nội

Hotline:  0976.464688  - 0917.951558      Phòng Đào tạo       Email: phongdaotao88@gmail.com

Để biết thông tin chi tiết về Nội dung chương trình học hãy truy cập vào:

Website: http://quanlyduancongnghethongtin.com/

 

NỘI DUNG KHÓA HỌC

LẬP VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

(Bộ môn này bao gồm 03 Học phần)

          1. Học phần 01: Nghiệp vụ lập dự án, thiết kế thi công ứng dụng CNTT (12 tiết)

        2. Học phần 02:  Nghiệp vụ quản lý dự án ứng dụng CNTT (24 tiết)

3. Học phần 03: Nghiệp vụ thẩm định dự án, thiết kế thi công ứng dụng CNTT (12 tiết)

Tổng số tiết của Bộ môn: 48 tiết

Học phần 01 (Học phần 01 cụ thể tại Bảng 01 dưới đây)

Bảng 01: Nội dung về nghiệp vụ lập dự án, thiết kế thi công ứng dụng CNTT

STT

Nội dung

TL

1

Chuyên đề 1:  Lập, phê duyệt nhiệm vụ khảo sát và thực hiện điều tra, khảo sát

01 tiết

1.1. Nguyên tắc thực hiện điều tra, khảo sát

 

1.2. Lập và phê duyệt nhiệm vụ khảo sát

 

1.3. Giám sát công tác khảo sát

 

1.4. Nội dung nhật ký khảo sát

 

1.5. Lập báo cáo kết quả khảo sát

 

1.6. Định mức kinh tế kỹ thuật trong điều tra, khảo sát

 

2

Chuyên đề 2: Lập dự án đầu tư ứng dụng CNTT

01 tiết

2.1. Phân loại dự án ứng dụng CNTT

 

2.2. Nội dung thiết kế sơ bộ

 

2.3. Nội dung thuyết minh dự án

 

2.4. Nội dung tổng mức đầu tư

 

2.5. Định mức kinh tế kỹ thuật trong lập dự án đầu tư ứng dụng CNTT

 

2.6. Tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành được áp dụng

 

2.7. Điều chỉnh dự án ứng dụng CNTT

 

3

Chuyên đề 3: Lập Thiết kế thi công, dự toán, tổng dự toán trong hoạt động đầu tư ứng dụng CNTT

02 tiết

3.1. Nội dung khảo sát bổ sung

 

3.2. Nội dung thiết kế thi công

 

3.3. Lập thuyết minh thi công phần thiết bị

 

3.4. Lập thuyết minh thi công phần mềm nội bộ

 

3.5. Nội dung dự toán, tổng dự toán

 

3.6. Điều chỉnh thiết kế thi công

 

4

Chuyên đề 4: Tổng quan về mô hình xác định giá trị phần mềm nội bộ

02 tiết

4.1. Khái niệm về xác định giá trị phần mềm

 

4.2. Nội dung, nhiệm vụ xác định giá trị phần mềm nội bộ

 

4.3. Mô hình UCP-BMP dùng trong xác định giá trị phần mềm tại Việt Nam

 

4.4. Mối quan hệ giữa giá trị giờ công H với các hệ số kỹ thuật- công nghệ và hệ số môi trường

 

4.5. Nguyên tắc áp dụng trong xác định giá trị phần mềm

 

5

Chuyên đề 5: Lập đề cương và dự toán chi tiết đối với các hoạt động ứng dụng CNTT không yêu cầu lập dự án

02 tiết

5.1. Nội dung đề cương và dự toán chi tiết

 

5.2. Lập thuyết minh đề cương

 

5.3. Lập dự toán chi tiết các hạng mục ứng dụng CNTT thuộc đề cương

 

5.4. Định mức kinh tế kỹ thuật trong lập đề cương và dự toán chi tiết

 

6

Chuyên đề 6: Thảo luận và kiểm tra

04 tiết

6.1. Thảo luận

 

6.2. Bài tập tình huống

 

6.3. Kiểm tra trắc nghiệm cuối học phần

 

Tổng số

12 tiết

 

Học phần 02

            Học phần 02 cụ thể tại Bảng 02 dưới đây:

Bảng 02: Nội dung về nghiệp vụ Quản lý dự án ứng dụng CNTT

STT

Nội dung

TL

1

Chuyên đề 1: Tổng quan về quản lý dự án ứng dụng CNTT

04 tiết

1.1. Những vấn đề  chung về lập và quản lý dự án ứng dụng CNTT

 

1.1.1. Giới thiệu tổng quan các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến dự án  ứng dụng CNTT

 

1.1.2. Khái niệm về dự án ứng dụng CNTT

 

1.1.3. Phân loại dự án ứng dụng CNTT

 

1.1.4. Nguyên tắc quản lý dự án ứng dụng CNTT

 

1.1.5. Mục tiêu, yêu cầu của quản lý dự án đầu tư

 

1.1.6. Nội dung quản lý dự án ứng dụng CNTT

 

1.1.7. Các hình thức quản lý dự án ứng dụng CNTT

 

1.2. Trình tự, thủ tục lập và thực hiện dự án ứng dụng CNTT

 

1.2.1. Lập, thẩm định, phê duyệt dự án ứng dụng CNTT

 

1.2.2. Thực hiện dự án ứng dụng CNTT

 

1.2.3. Điều chỉnh dự án ứng dụng CNTT

 

1.2.4. Quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan tham gia thực hiện dự án ứng dụng CNTT

 

1.2.5. Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân trong hoạt động đầu tư ứng dụng CNTT

 

2

Chuyên đề 2: Quản lý tiến độ dự án

02 tiết

2.1. Xác định các công việc và sắp xếp trình tự thực hiện các công việc của dự án ứng dụng CNTT

 

2.2. Dự trù thời gian và nguồn lực của dự án ứng dụng CNTT

 

2.3. Lập, phê duyệt tiến độ của dự án ứng dụng CNTT

 

2.4. Quản lý tiến độ của dự án ứng dụng CNTT

 

3

Chuyên đề 3: Quản lý chất lượng của dự án

02 tiết

3.1. Tổng quan các quy định về quản lý chất lượng đầu tư ứng dụng CNTT:

- Quản lý chất lượng khảo sát;

- Quản lý chất lượng thiết kế thi công;

- Quản lý chất lượng thi công;

-  Lập và lưu trữ hồ sơ hoàn công.

 

3.2. Quản lý chất lượng:

- Lập kế hoạch quản lý chất lượng;

- Lập hệ thống quản lý chất lượng;

- Các biện pháp đảm bảo chất lượng;

- Các biện pháp kiểm soát chất lượng.

 

4

Chuyên đề 4: Quản lý an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và rủi ro

01 tiết

4.1. Quản lý an toàn lao động, phòng chống cháy nổ:

- Quyền và trách nhiệm của các bên trong quản lý an toàn lao động,

phòng chống cháy nổ;

- Kế hoạch quản lý an toàn lao động, phòng chống cháy nổ;

- Các biện pháp kiểm soát và đảm bảo an toàn lao động, phòng

chống cháy nổ.

 

4.2. Quản lý rủi ro trong thực hiện dự án ứng dụng CNTT:

- Nhận dạng và phân tích các loại rủi ro;

- Lập kế hoạch quản lý rủi ro;

- Các biện pháp kiểm soát và đối phó với rủi ro;

- Bảo hiểm trong hoạt động đầu tư ứng dụng CNTT

 

5

Chuyên đề 5: Quản lý chi phí của dự án

02 tiết

5.1. Nguyên tắc lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng CNTT

 

5.2. Nội dung chi phí dự án ứng dụng CNTT

 

5.3. Định mức kinh tế kỹ thuật trong đầu tư ứng dụng CNTT

 

5.4. Các phương pháp kiểm soát chi phí đầu tư ứng dụng CNTT

 

6

Chuyên đề 6: Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư

02 tiết

6.1. Thanh toán vốn đầu tư phát triển và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư:

- Nguyên tắc, căn cứ thanh toán vốn đầu tư;

- Tạm ứng vốn đầu tư;

- Thanh toán khối lượng hoàn thành;

- Quy trình, thủ tục thanh toán;

- Trách nhiệm, quyền hạn của Ban Quản lý dự án, Chủ đầu tư, nhà thầu.

 

6.2. Quyết toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư:

- Khái niệm và phân loại quyết toán;

- Nội dung báo cáo quyết toán và hồ sơ trình duyệt quyết toán;

- Trình tự, thủ tục quyết toán vốn đầu tư;

- Thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư;

- Trách nhiệm, quyền hạn của Ban Quản lý dự án, Chủ đầu tư, nhà thầu.

 

7

Chuyên đề 7: Giải quyết sự cố trong quá trình thực hiện đầu tư,

bảo hành và vận hành

02 tiết

7.1. Nguyên tắc giải quyết sự cố

 

7.2. Trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan

 

7.3. Xác định nguyên nhân sự cố

 

7.4. Trình tự giải quyết sự cố

 

8

Chuyên đề 8: Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động đầu tư ứng

dụng CNTT

02 tiết

8.1. Mục đích, yêu cầu của lựa chọn nhà thầu

 

8.2. Các hình thức lựa chọn nhà thầu

 

8.3. Trình tự, thủ tục lựa chọn nhà thầu:

- Lập, trình kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu;

- Tổ chức đấu thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu;

- Phê duyệt và công bố kết quả đấu thầu;

- Đàm phán, thương thảo và ký kết hợp đồng.

 

9

Chuyên đề 9: Hợp đồng trong hoạt động đầu tư ứng dụng CNTT

02 tiết

9.1. Nguyên tắc ký kết hợp đồng

 

9.2. Các loại hợp đồng

 

9.3. Hồ sơ và nội dung hợp đồng

 

9.4. Quản lý thực hiện hợp đồng

 

9.5. Thanh toán, quyết toán hợp đồng

 

9.6. Xử lý tranh chấp hợp đồng

 

10

Chuyên đề 10: Giới thiệu các chương trình phần mềm công cụ hỗ trợ công tác quản lý dự án

01 tiết

11

Chuyên đề 11: Thảo luận và kiểm tra

04 tiết

11.1. Thảo luận

 

11.2. Bài tập tình huống

 

11.3. Kiểm tra trắc nghiệm cuối học phần

 

Tổng số

24 tiết

 

 Học phần 03

Học phần 03 cụ thể tại Bảng 03 dưới đây:

Bảng 03: Nội dung về  nghiệp vụ thẩm định dự án, thiết kế thi công ứng dụng CNTT

 

STT

Nội dung

TL

1

Chuyên đề 1: Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư ứng dụng CNTT

02 tiết

1.1. Thẩm quyền thẩm định các dự án ứng dụng CNTT

 

1.2. Hồ sơ trình duyệt

 

1.3. Nội dung thẩm định các dự án ứng dụng CNTT:

- Thẩm định thiết kế sơ bộ;

- Thẩm định dự án;

- Tham gia ý kiến trong quá trình thẩm định dự án của các cơ quan liên quan.

 

2

Chuyên đề 2: Thẩm định thiết kế thi công, dự toán, tổng dự toán dự án đầu tư ứng dụng CNTT

04 tiết

2.1. Thẩm quyền thẩm định thiết kế thi công, dự toán, tổng dự toán

dự án đầu tư ứng dụng CNTT

 

2.2. Hồ sơ trình duyệt

 

2.3. Nội dung thẩm định thiết kế thi công, dự toán, tổng dự toán dự

án ứng dụng CNTT:

- Thẩm định thiết kế thi công;

- Thẩm định dự toán, tổng dự toán.

 

3

Chuyên đề 3: Thẩm định, phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng CNTT không phải lập dự án

02 tiết

3.1. Thẩm quyền thẩm định đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt

động ứng dụng CNTT không phải lập dự án

 

3.2. Hồ sơ trình duyệt

 

3.3. Nội dung thẩm định, phê duyệt đề cương dự toán chi tiết

 

4

Chuyên đề 4: Thảo luận và kiểm tra

04 tiết

4.1. Thảo luận

 

4.2. Bài tập tình huống

 

4.3. Kiểm tra trắc nghiệm cuối  học phần

 

Tổng số

12 tiết

1 Page 1
Video
Tin tức - sự kiện
Dịch vụ đăng ký đấu thầu - đăng ký nhanh - phí dv 500k Dịch vụ đăng ký đấu thầu - đăng ký nhanh - phí dv 500k
Đăng Ký Đấu Thầu Trực Tuyến - Đăng Ký Thông Tin Nhà Thầu Đăng Ký Đấu Thầu Trực Tuyến - Đăng Ký Thông Tin Nhà Thầu
Đăng Ký Đấu Thầu Online - Đăng Ký Đấu Thầu Quốc Gia Đăng Ký Đấu Thầu Online - Đăng Ký Đấu Thầu Quốc Gia
Đăng ký đấu thầu qua mạng - Đấu thầu muasamcong.mpi.gov.vn Đăng ký đấu thầu qua mạng - Đấu thầu muasamcong.mpi.gov.vn
Đấu thầu qua mạng trọn gói - Dạy thực hành đấu thầu online Đấu thầu qua mạng trọn gói - Dạy thực hành đấu thầu online
Quảng cáo

Quản Lý Dự Án CNTT , Lập Và Quản Lý Dự Án CNTT ,CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI, trang

  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI

Trụ sở: Số 108 ngõ 72 Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân,  Hà Nội

                Tel: 0917951558
 Email: phongdaotao88@gmail.com   ****   Website: http://hanoidaotao.edu.vn