ataşehir escort ümraniye escort porno brazzers antalya escort kadıköy escort ümraniye escort ataşehir escort

 
Danh mục
Đào tạo theo chương trình của doanh nghiệp
ĐÀO TẠO SƠ CẤP NGHỀ
DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY
ĐĂNG KÝ NHÀ THẦU
CHỨNG THƯ SỐ NHÀ THẦU
CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT
TÌNH HUỐNG TRONG ĐẤU THẦU
LỚP HỌC
Chứng Chỉ Hành Nghề Tổ Chức
ĐĂNG KÝ ĐẤU THẦU QUA MẠNG
ĐĂNG KÝ THÊM CHỨNG THƯ SỐ NHÀ THẦU
ĐẤU THẦU QUA MẠNG
HỒ SƠ NĂNG LỰC NHÀ THẦU
HOTLINE ĐĂNG KÝ NHÀ THẦU
DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẤU THẦU
KHÓA HỌC TẠI HCM
Tài liệu giáo trình, bài giảng
HD cấp chứng chỉ hành nghề
Lịch khai giảng Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam
KHÓA HỌC QLDA CNTT
KHÓA HỌC ĐẤU THẦU
XÉT TUYỂN CĐ, ĐẠI HỌC
CÁC KHÓA HỌC KHÁC
KHÓA HỌC TẠI HÀ NỘI
Dịch vụ tư vấn xin cấp chứng chỉ hành nghề
KHÓA XÂY DỰNG
CHỨNG CHỈ TIN HỌC, NGOẠI NGỮ A2, B1, B2
LỊCH KHAI GIẢNG MỚI
KHÓA HỌC TẠI ĐÀ NẴNG
HOTLINE ĐĂNG KÝ ĐẤU THẦU QUA MẠNG
Đăng ký học
Tư vấn trực tuyến
MIền Bắc
Miền Trung
Miền Nam
Hotline:
0917951558
 
Quảng cáo
Thống kê truy cập
Online: 2
Hôm nay: 51
Trong tuần: 617
Trong tháng: 2050
Tổng: 10328063

Quản Lý Dự Án CNTT > Giám Sát Thi Công Dự Án CNTT

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ CHUYỂN GIAO

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

 
 

 


Số: 0122TBCT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 
 

 


                Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2019

 

THÔNG BÁO

 

Kính gửi:  THỦ TRƯỞNG CÁC CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, CÔNG TY, CÁC PHÒNG  BAN, CÁ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN CÁC TỈNH TOÀN QUỐC

 

 Căn cứ Quyết định số: 219/QĐ-ƯDCNTT ký ngày 30 tháng 10 năm 2013 về việc Công nhận Công ty cổ phần đào tạo và chuyển giao công nghệ thông tin-truyền thông và đăng tải thông tin Cơ sở đào tạo lên Trang Thông tin điện tử về năng lực quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin.

 -  Căn cứ Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 6/11/2009 của chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn ngân sách nhà nước.

 -  Căn cứ Thông tư số 23/2010/TT-BTTTT ngày 15/10/2010 của Bộ thông tin và truyền thông Quy định về chung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử về năng lực quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin

-  Căn cứ hướng dẫn của Bộ thông tin và truyền thông Công ty cổ phần đào tạo và chuyển giao công nghệ thông tin-truyền thông Quyết định tổ chức mở các khoá Bồi dưỡng nghiệp vụ, chương trình các khoá như sau:

*  Thời gian: Lớp ngày: 08h →11h30’, 14h →17h.

Số

Các khoá học

Học phí/hv

TL

Khai giảng

 

 

1

Khóa nghiệp vụ Lập và Quản lý dự án Công nghệ thông tin (theo Nghị Định 102/CP)

-  Học phần 01: Nghiệp vụ lập dự án, thiết kế thi công ứng dụng CNTT

- Học phần 02: Nghiệp vụ quản lý dự án ứng dụng CNTT

- Học phần 03: Nghiệp vụ thẩm định dự án, thiết kế thi công ứng dụng CNTT

2.400.000 đ

48 tiết

 

 

Lớp học ngày:

 

 

Đợt 1: 29/03/2019

Đợt 2: 26/04/2019

Đợt 3: 31/05/2019

 

 

2

Khóa nghiệp vụ Lập dự toán chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin (theo Nghị Định 102/CP)

Bộ môn này học gồm 7 chuyên đề

2.400.000đ

48 tiết

3

 Khóa giám sát thi công dự án CNTT (Theo NĐ 102/CP)

- Học phần 01: Xác định giá trị phần mềm nội bộ

- Học phần 02: Phương pháp lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng CNTT

2.000.000đ

24 tiết

 

Các học viên sau khi kết thúc khoá học sẽ được cấp Chứng chỉ, Chứng nhận theo đúng quy định. Kính đề nghị các đơn vị, cá nhân gửi công văn hoặc fax danh sách học viên về Công ty trước ngày khai giảng (Nộp 02 ảnh 3x4, học phí nộp tại lớp học.Kinh phí ăn, ở, đi lại học viên tự túc).

Thông tin chi tiết xin liên hệ: CTY CP ĐÀO TẠO VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

Địa chỉ VP: Phòng 201 – CT2 – Tòa nhà FODACON – Km 10 Đ­ường Nguyễn Trãi – Q.Thanh Xuân – Tp Hà Nội

Hotline:  0976.464688  - 0917.951558      Phòng Đào tạo       Email: phongdaotao88@gmail.com

Để biết thông tin chi tiết về Nội dung chương trình học hãy truy cập vào:

Website: http://quanlyduancongnghethongtin.com/

 

NỘI DUNG KHÓA HỌC

 

LẬP VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Tổng số tiết của Bộ môn:  24 tiết (Bộ môn này bao gồm 07 chuyên đề)

Bộ môn về nghiệp vụ giám sát thi công có nội dung tại Bảng dưới đây:

 

STT

Nội dung

TL

1

Chuyên đề 1. Văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) điều chỉnh hoạt động đầu tư ứng dụng CNTT (ƯDCNTT) và giám sát thi công dự án ƯDCNTT

04 tiết

1.1. Tổng quan về các VBQPPL điều chỉnh hoạt động đầu tư ƯDCNTT

 

1.2. Các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng và giám thi công dự án ƯDCNTT

 

1.3. Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân có liên quan trong thi công dự án ƯDCNTT; Giới thiệu Trang thông tin điện tử về năng lực quản lý đầu tư ƯDCNTT

 

1.4. Quyền và nghĩa vụ của các chủ thể trong giám sát thi công dự án ƯDCNTT

 

2

Chuyên đề 2: Nghiệp vụ giám sát thi công

02 tiết

2.1. Nội dung giám sát thi công trong dự án ƯDCNTT: giám sát chất lượng, giám sát khối lượng, giám sát tiến độ thi công, giám sát an toàn phòng chống cháy nổ, an toàn vận hành và vệ sinh công nghiệp.

 

2.2. Tổ chức công tác giám sát thi công

 

2.3. Quy trình, phương pháp và biện pháp kiểm tra, giám sát

 

2.4. Kiểm tra điều kiện khởi công

 

2.5. Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công với hồ sơ dự thầu và hợp đồng

 

2.6. Kiểm tra chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị trước khi lắp đặt

 

2.7. Kiểm tra và giám sát trong quá trình thi công

 

2.8. Nghiệm thu bộ phận, hạng mục; nghiệm thu hoàn thành dự án ƯDCNTT

 

2.9. Xác định khối lượng thi công

 

2.10. Lập hồ sơ hoàn thành

 

2.11. Hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu, ban quản lý dự án và tư vấn quản lý dự án

 

3

Chuyên đề 3. Hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật CNTT, điều kiện kỹ thuật thi công và nghiệm thu

02 tiết

3.1. Tổng quan về hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật CNTT

 

3.2. Quy định về lựa chọn và áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật trong khảo sát, thiết kế và thi công

 

3.3. Điều kiện kỹ thuật thi công và nghiệm thu

 

3.4. Vận dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật trong giám sát thi công

 

4

Chuyên đề 4. Giám sát công tác khảo sát

02 tiết

4.1. Yêu cầu và nội dung giám sát công tác khảo sát

 

4.2. Giám sát công tác đo đạc hiện trường phục vụ lắp đặt thiết bị và thi công hạ tầng cáp mạng

 

4.3. Giám sát công tác thu thập yêu cầu người sử dụng phục vụ phát triển, nâng cấp, chỉnh sửa phần mềm và xác định nhu cầu các hạng mục đầu tư ƯDCNTT

 

5

Chuyên đề 5. Giám sát công tác thi công lắp đặt thiết bị CNTT

04tiết

5.1. Tổng quan và phân loại các hệ thống thiết bị CNTT.

 

5.2. Nguyên tắc giám sát lắp đặt và yêu cầu của công tác lắp đặt thiết bị

 

5.3. Kiểm tra các thông số kỹ thuật và chuẩn bị thiết bị trước khi lắp đặt

 

5.4. Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu với hồ sơ dự thầu và hợp đồng giao nhận thầu

 

5.5. Kiểm tra chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị trước khi lắp đặt vào công trình

 

5.6. Giám sát thi công hệ thống cấp điện, hệ thống chống sét

 

5.7. Giám sát công tác lắp đặt thiết bị CNTT

 

5.8. Giám sát thi công lắp đặt thiết bị phòng chống cháy nổ

 

5.9. Kiểm tra và chạy thử

 

5.10. Xác định khối lượng thi công

 

5.11. Nghiệm thu hoàn thành

 

5.12. Lập hồ sơ hoàn công

 

5.13. Hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu, ban quản lý dự án và tư vấn quản lý dự án

 

5.14. Giới thiệu mô hình quản lý chất lượng theo ISO 9000

 

6

Chuyên đề 6. Giám sát phát triển, nâng cấp, chỉnh sửa phần mềm

06 tiết

6.1 Nội dung giám sát cài đặt, hiệu chỉnh phần mềm thương mại, phát triển, nâng cấp, chỉnh sửa phần mềm nội bộ

 

6.2. Tổ chức công tác giám sát cài đặt, hiệu chỉnh phần mềm

thương mại, phát triển, nâng cấp, chỉnh sửa phần mềm nội bộ

 

6.3. Quy trình, phương pháp và biện pháp kiểm tra, giám sát

 

6.4. Kiểm tra điều kiện triển khai cài đặt, hiệu chỉnh phần mềm thương mại, phát triển, nâng cấp, chỉnh sửa phần mềm nội bộ

 

6.5. Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu với hồ sơ dự thầu

và hợp đồng giao nhận thầu

 

6.6. Kiểm tra và giám sát trong quá trình thực hiện cài đặt, hiệu chỉnh phần mềm thương mại

 

6.7. Kiểm tra và giám sát trong quá trình thực hiện phát triển, nâng

cấp, chỉnh sửa phần mềm nội bộ

 

6.8. Kiểm tra các lỗi (error) nảy sinh trong quá trình cài đặt, chạy thử

của phần mềm nội bộ tại đơn vị thi công (kiểm thử alpha) phục vụ

cho công tác chỉnh sửa và hoàn thiện phần mềm

 

6.9. Kiểm tra các lỗi nảy sinh trong quá trình chạy thử của phần

mềm nội bộ tại đơn vị thụ hưởng đầu tư (kiểm thử beta)

 

6.10. Nghiệm thu công tác cài đặt, hiệu chỉnh phần mềm thương mại, phát triển, nâng cấp, chỉnh sửa phần mềm nội bộ

 

6.11. Xác định khối lượng thi công

 

6.12. Nghiệm thu hoàn thành

 

6.13. Lập hồ sơ hoàn công

 

6.14. Hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu, ban quản lý dự án và tư vấn qlda

 

6.15. Giới thiệu mô hình quản lý chất lượng theo CMMI

 

7

Chuyên đề 7: Thảo luận và kiểm tra

04 tiết

7.1 Thảo luận

 

7.2 Bài tập tình huống

 

7.3 Kiểm tra trắc nghiệm cuối môn học

 

Tổng số

24 tiết

1 Page 1
Video
Tin tức - sự kiện
Dịch vụ đăng ký đấu thầu - đăng ký nhanh - phí dv 500k Dịch vụ đăng ký đấu thầu - đăng ký nhanh - phí dv 500k
Đăng Ký Đấu Thầu Trực Tuyến - Đăng Ký Thông Tin Nhà Thầu Đăng Ký Đấu Thầu Trực Tuyến - Đăng Ký Thông Tin Nhà Thầu
Đăng Ký Đấu Thầu Online - Đăng Ký Đấu Thầu Quốc Gia Đăng Ký Đấu Thầu Online - Đăng Ký Đấu Thầu Quốc Gia
Đăng ký đấu thầu qua mạng - Đấu thầu muasamcong.mpi.gov.vn Đăng ký đấu thầu qua mạng - Đấu thầu muasamcong.mpi.gov.vn
Đấu thầu qua mạng trọn gói - Dạy thực hành đấu thầu online Đấu thầu qua mạng trọn gói - Dạy thực hành đấu thầu online
Quảng cáo

Quản Lý Dự Án CNTT , Giám Sát Thi Công Dự Án CNTT ,CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI, trang

  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI

Trụ sở: Số 108 ngõ 72 Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân,  Hà Nội

                Tel: 0917951558
 Email: phongdaotao88@gmail.com   ****   Website: http://hanoidaotao.edu.vn