ataşehir escort ümraniye escort porno brazzers antalya escort kadıköy escort ümraniye escort ataşehir escort

 
Danh mục
Đào tạo theo chương trình của doanh nghiệp
ĐÀO TẠO SƠ CẤP NGHỀ
DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY
ĐĂNG KÝ NHÀ THẦU
CHỨNG THƯ SỐ NHÀ THẦU
CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT
TÌNH HUỐNG TRONG ĐẤU THẦU
LỚP HỌC
Chứng Chỉ Hành Nghề Tổ Chức
ĐĂNG KÝ ĐẤU THẦU QUA MẠNG
ĐĂNG KÝ THÊM CHỨNG THƯ SỐ NHÀ THẦU
ĐẤU THẦU QUA MẠNG
HỒ SƠ NĂNG LỰC NHÀ THẦU
HOTLINE ĐĂNG KÝ NHÀ THẦU
DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẤU THẦU
KHÓA HỌC TẠI HCM
Tài liệu giáo trình, bài giảng
HD cấp chứng chỉ hành nghề
Lịch khai giảng Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam
KHÓA HỌC QLDA CNTT
KHÓA HỌC ĐẤU THẦU
XÉT TUYỂN CĐ, ĐẠI HỌC
CÁC KHÓA HỌC KHÁC
KHÓA HỌC TẠI HÀ NỘI
Dịch vụ tư vấn xin cấp chứng chỉ hành nghề
KHÓA XÂY DỰNG
CHỨNG CHỈ TIN HỌC, NGOẠI NGỮ A2, B1, B2
LỊCH KHAI GIẢNG MỚI
KHÓA HỌC TẠI ĐÀ NẴNG
HOTLINE ĐĂNG KÝ ĐẤU THẦU QUA MẠNG
Đăng ký học
Tư vấn trực tuyến
MIền Bắc
Miền Trung
Miền Nam
Hotline:
0917951558
 
Quảng cáo
Thống kê truy cập
Online: 2
Hôm nay: 135
Trong tuần: 135
Trong tháng: 355
Tổng: 10378386

Chứng Chỉ Hành Nghề > Công Ty

 Quy định mới về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng có hiệu lực từ ngày 20/11


Bộ trưởng Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư số 08/TT-BXD ngày 08/10/2018, hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam.

Chấm dứt hiệu lực Thông tư 17

Khi Thông tư 08/TT-BXD có hiệu lực thi hành từ ngày 20/11/2018, thì các thông tư sau hết hiệu lực thi hành kể từ ngày này: Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng, và Điều 1, Điều 2, Thông tư số 24/2016/TT-BXD ngày 01/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Thông tư gồm 6 điều, trong đó các nội dung cơ bản của Thông tư gồm: Hướng dẫn xác định chuyên môn phù hợp khi xét cấp chứng chỉ hành nghề theo hướng: Đưa ra nguyên tắc chung xác định và quy định về chuyên môn phù hợp khi xét cấp chứng chỉ hành nghề đối với từng lĩnh vực hoạt động xây dựng cụ thể; Hướng dẫn một số nội dung về tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề theo hướng làm rõ hình thức, nội dung thi sát hạch; Hướng dẫn đánh giá cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo hướng: quy định về đánh giá năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức thông qua Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng trên cơ sở các điều kiện quy định tại Nghị định số 100/2018/NĐ-CP; làm rõ các quy định về nhân sự yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề; nhân sự có trình độ chuyên môn phù hợp của tổ chức; và bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung một số quy định quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam, để đảm bảo tính thống nhất về các nội dung dẫn chiếu cũng như sửa đổi, bổ sung quy định về chế độ báo cáo để phù hợp với phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng.

Một số điểm mới cần lưu ý

Theo Cục Quản lý hoạt động xây dựng, nội dung hướng dẫn chi phí sát hạch đang được Cục rà soát, xây dựng để báo cáo lãnh đạo Bộ ban hành quyết định thay thế Quyết định số 970/QĐ-BXD về chi phí sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, do đó, không đưa vào Thông tư.

Các nội dung đã lược bỏ trong Thông tư do không được giao quy định chi tiết hoặc có quyết định ban hành riêng và đăng tải công khai như: Quy định về thời gian kinh nghiệm; quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp, được cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực; công khai thông tin năng lực hoạt động xây dựng của cá nhân, tổ chức; ban hành Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề; giao cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ban hành quy trình cụ thể về công tác sát hạch cấp chứng chỉ…

Một số nội dung hướng dẫn chuyên môn phù hợp để xét cấp chứng chỉ hành nghề tại dự thảo Thông tư mở rộng hoặc giới hạn hơn so với Thông tư số 17/2016/TT-BXD, như: Bổ sung chuyên ngành “hạ tầng kỹ thuật” vào Thông tư đối với lĩnh vực “thiết kế quy hoạch”; Lược bỏ chuyên ngành “quy hoạch” ra khỏi Thông tư đối với lĩnh vực “thiết kế kiến trúc”.

Bên cạnh đó, Thông tư mở rộng cơ hội các kỹ sư tốt nghiệp các trường đại học đào tạo chuyên ngành kỹ thuật xây dựng bằng quy định: Cá nhân có trình độ chuyên môn đào tạo thuộc chuyên ngành xây dựng mà trong chương trình đào tạo có môn học về các loại kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp mới được xét cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế kết cấu công trình dân dụng – công nghiệp.

Về phần điểm thi sát hạch, Thông tư bổ sung thêm nội dung: “Cá nhân có kết quả sát hạch phần kiến thức pháp luật tối thiểu 16 điểm và tổng điểm từ 80 điểm trở lên mới đạt yêu cầu để xem xét cấp chứng chỉ hành nghề”. Ngoài ra, yêu cầu cá nhân hành nghề phải đảm bảo về chuyên môn nghiệp vụ. Do đó, số lượng câu hỏi lý thuyết được giảm bớt và tăng số lượng câu hỏi chuyên môn.

Về đề nghị rà soát, bãi bỏ các nội dung không được giao hướng dẫn chi tiết, không còn phù hợp của Thông tư số 14/2016/TT-BXD. Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 72 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP thì Chính phủ giao Bộ Xây dựng hướng dẫn về Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng và được Bộ Xây dựng hướng dẫn tại Phụ lục số 1 và Phụ lục số 4 Thông tư số 14/2016/TT-BXD.

Tuy nhiên, Nghị định số 100/2018/NĐ-CP không quy định mẫu đơn cũng như các thủ tục hành chính liên quan đến nhà thầu nước ngoài nên nhà thầu nước ngoài trong trường hợp bãi bõ các quy định về thủ tục hành chính tại Thông tư số 14/2016/TT-BXD sẽ không có cơ sở thực hiện.

Do đó, Cục Quản lý hoạt động xây dựng thống nhất đề xuất bãi bỏ các quy định đã được quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, Nghị định số 42/2017/NĐ-CP và Nghị định số 100/2018/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung quy định về báo cáo để phù hợp với phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo của Bộ Xây dựng. Việc rà soát, bãi bỏ các quy định về thủ tục hành chính đối với thủ tục này được thực hiện khi các quy định này bổ sung tại Nghị định để phù hợp với quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
 

Ø  TẢI CÔNG VĂN DẤU ĐỎ

Ø  CÁC KHÓA HỌC KHÁC

Ø  DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ CHỨNG THƯ SỐ LÊN MẠNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA

Ø   DỊCH VỤ TƯ VẤN XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG DOANH NGHIỆP VÀ CÁ NHÂN HẠNG 1, HẠNG 2, HẠNG 3

Ø  Đấu Thầu Nâng Cao

Ø  Đấu Thầu Qua Mạng

Ø  Thẩm Định Thầu

Ø  Đăng Ký Nhà Thầu

Ø  Đăng Ký Chứng Thư Số Nhà Thầu

Ø  Đăng Ký Chứng Thư Số

Ø  Chỉ Huy Trưởng

Ø  Giám Sát Thi Công Xây Dựng Công Trình

Ø  Kỹ Sư Định Giá Xây Dựng

Ø  An Toàn Lao Động

Ø  Sơ Cấp Cứu

Ø  Lập Và Quản Lý Dự Án CNTT

Ø  Giám Sát Thi Công Dự Án CNTT

Ø  Lập Dự Toán Chi Phí Đầu Tư Ứng Dụng CNTT

Ø  Ôn Thi Hành Nghề Đấu Thầu

Ø  Chứng Chỉ Hành Nghề Giám Sát

Ø  Chứng Chỉ Hành Nghề Hoạt Động Xây Dựng Tổ Chức Hạng 1, Hạng 2

1 Page 1
Video
Tin tức - sự kiện
Dịch vụ đăng ký đấu thầu - đăng ký nhanh - phí dv 500k Dịch vụ đăng ký đấu thầu - đăng ký nhanh - phí dv 500k
Đăng Ký Đấu Thầu Trực Tuyến - Đăng Ký Thông Tin Nhà Thầu Đăng Ký Đấu Thầu Trực Tuyến - Đăng Ký Thông Tin Nhà Thầu
Đăng Ký Đấu Thầu Online - Đăng Ký Đấu Thầu Quốc Gia Đăng Ký Đấu Thầu Online - Đăng Ký Đấu Thầu Quốc Gia
Đăng ký đấu thầu qua mạng - Đấu thầu muasamcong.mpi.gov.vn Đăng ký đấu thầu qua mạng - Đấu thầu muasamcong.mpi.gov.vn
Đấu thầu qua mạng trọn gói - Dạy thực hành đấu thầu online Đấu thầu qua mạng trọn gói - Dạy thực hành đấu thầu online
Quảng cáo

Chứng Chỉ Hành Nghề , Công Ty ,CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI, trang

  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI

Trụ sở: Số 108 ngõ 72 Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân,  Hà Nội

                Tel: 0917951558
 Email: phongdaotao88@gmail.com   ****   Website: http://hanoidaotao.edu.vn