Danh mục
Đào tạo theo chương trình của doanh nghiệp
Dịch vụ tư vấn xin cấp chứng chỉ hành nghề
KHÓA XÂY DỰNG
CHỨNG CHỈ TIN HỌC, NGOẠI NGỮ A2, B1, B2
LỊCH KHAI GIẢNG MỚI
KHÓA HỌC TẠI ĐÀ NẴNG
KHÓA HỌC TẠI HCM
DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẤU THẦU
ĐÀO TẠO SƠ CẤP NGHỀ
KHÓA HỌC TẠI HÀ NỘI
CÁC KHÓA HỌC KHÁC
Văn bản pháp quy
Tài liệu giáo trình, bài giảng
HD cấp chứng chỉ hành nghề
Tuyển dụng
Lịch khai giảng Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam
KHÓA HỌC QLDA CNTT
KHÓA HỌC ĐẤU THẦU
XÉT TUYỂN CĐ, ĐẠI HỌC
DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY
Đăng ký học
Tư vấn trực tuyến
MIền Bắc
Miền Trung
Miền Nam
Hotline:
 
Quảng cáo
Thống kê truy cập
Online: 2
Tổng: 3179285

         Home > Nội dung khóa học >
 Nội Dung Khóa Học Đấu Thầu Thuốc Và Mua Sắm Trang Thiết Bị Trong Y Tế Nội Dung Khóa Học Đấu Thầu Thuốc Và Mua Sắm Trang Thiết Bị Trong Y Tế , CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI

 ĐẤU THẦU MUA THUỐC, TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRONG CÁC CƠ SỞ Y TÉ CÔNG LẬP.

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO ĐẤU THẦU CƠ BẢN ĐỐI VỚI LỰA CHỌN NHÀ THÀU - HƯỚNG DẪN ĐẤU THẦU MUA THUỐC VÀ MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
(Theo Thông tư só: 03/2016/TT-BKHĐ Tngày 05tháng 5năm 2016của Bộ Ké hoạch và Đầu tư)
 
Chuyên đề 1: Tổng quan về lựa chọn nhà thầu
Mục tiêu của lựa chọn nhà thầu;
Quá trình hình thành và phát triển công tác đầu thầu trên thế giới và tại một số nước;
Quá trình hình thành và phát triển công tác đấu thầu tại Việt Nam;
Tác động của đấu thầu trong quá trình triển khai dự án;
Các khái niệm sử dụng trong lựa chọn nhà thầu;
Các đối tượng áp dụng;
Nguyên tắc xử lý tình huống trong đấu thầu.
Chuyên đề 2: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Nguyên tắc, căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
Trình, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
Chuyên đề 3: Quy trình lựa chọn nhà thầu
Quy trình lựa chọn danh sách ngắn;
Quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ gói thầu hàng hoá, xây lắp, phi tư vấn, hỗn hợp;
* Quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ;
*      Quy trình chào hàng cạnh tranh;
Quy trình chỉ định thầu;
Quy trình mua sắm trực tiếp;
Quy trình tự thực hiện;
Quy trình lựa chọn nhà thầu cá nhân cung cấp dịch vụ tư vấn;
Quy trình lựa chọn cộng đồng tham gia thực hiện gói thầu.
Chuyên đề 4: Lựa chọn nhà thầu qua mạng
Khái niệm về đầu thầu qua mạng;
Mục đích, lợi ích của việc triển khai đầu thầu qua mạng;
Kinh nghiệm quốc tế và quá trình triển khai đấu thầu qua mạng tại Việt Nam;
Giới thiệu về hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, các chức năng và các yêu cầu đối với hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
Đăng ký tham gia hệ thống mạng đầu thầu quốc gia và các chỉ phí trong đầu thầu qua mạng;
Quy trình tổng quát thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng;
Trách nhiệm của các bên, của cơ quan quản lý, vận hành hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng tại Việt Nam.
Chuyên đề 5: Hợp đồng
Nguyên tắc chung của hợp đồng;
Hồ sơ hợp đồng;
Điều kiện ký kết hợp đồng;
Nguyên tắc và điều kiện điều chỉnh hợp đồng;
Bảo đảm thực hiện hợp đồng; tạm ứng, thanh toán; bảo hành;nghiệm thu, thanh lý hợp đồng;
Quản lý, giám sát thực hiện hợp đồng.
Chuyên đề 6: Bảo đảm liêm chính trong đấu thầu và xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu
Quản lý nhà nước về hoạt động lựa chọn nhà thầu;
Giải quyết kiến nghị, tranh chấp trong đấu thầu;
Xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu;
Thanh tra, kiểm tra và giám sát các hoạt động đầu thầu.
Chuyên đề 7: Hướng dẫn thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11/5/2016 của Bộ y tế quy dịnh về đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế công lập * Kiểm tra trắc nghiệmvề đấu thầu (60 phút). Học viên đạt yêu cầu khi kết thúc khóa học được Viện phát triển Quốc tế học cắp chứng chỉ đào tạo đầu thầu cơ bản về lựa chọn nhà thầu theo
đúng quy định của thông tư số 03/2016/TT-BKHĐTngày 05tháng 5năm 2016của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
 

 


       Các Tin khác
  + ĐẤU THẦU MUA SẮM TÀI SẢN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, LỰC LƯỢNG VŨ TRANG (04/10/2018)
  + Nội dung trương chình đấu thầu nâng cao (11/12/2017)
  + Nội dung trương trình đào tao đấu thầu cơ bản (13/03/2014)

 


 CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI

VP:Tầng 2 CT2 Toà Nhà FODACON - Đường Nguyễn Trãi - Quận Thanh Xuân - TP.Hà Nội
 Hotline: 0976 464 688       - Fax: 024.62633999

Email: phongdaotao88@gmail.com   ****   Website: http://www.pta.edu.vn/