ataşehir escort ümraniye escort porno brazzers antalya escort kadıköy escort ümraniye escort ataşehir escort

 
Danh mục
Đào tạo theo chương trình của doanh nghiệp
KHÓA HỌC TẠI ĐÀ NẴNG
KHÓA HỌC TẠI HCM
DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẤU THẦU
ĐÀO TẠO SƠ CẤP NGHỀ
DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY
ĐĂNG KÝ NHÀ THẦU
CHỨNG THƯ SỐ NHÀ THẦU
CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT
TÌNH HUỐNG TRONG ĐẤU THẦU
LỚP HỌC
  - Kỹ Năng
  - Chứng Chỉ
  - Khóa Học Buổi Tối
LỊCH KHAI GIẢNG MỚI
CHỨNG CHỈ TIN HỌC, NGOẠI NGỮ A2, B1, B2
Tài liệu giáo trình, bài giảng
HD cấp chứng chỉ hành nghề
Lịch khai giảng Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam
KHÓA HỌC QLDA CNTT
KHÓA HỌC ĐẤU THẦU
XÉT TUYỂN CĐ, ĐẠI HỌC
CÁC KHÓA HỌC KHÁC
KHÓA HỌC TẠI HÀ NỘI
Dịch vụ tư vấn xin cấp chứng chỉ hành nghề
KHÓA XÂY DỰNG
Chứng Chỉ Hành Nghề Tổ Chức
Đăng ký học
Tư vấn trực tuyến
MIền Bắc
Miền Trung
Miền Nam
Hotline:
0976464688
 
Quảng cáo
Thống kê truy cập
Online: 6
Hôm nay: 43
Trong tuần: 1745
Trong tháng: 1745
Tổng: 7295310

         Home > LỚP HỌC > Định Giá Xây Dựng >
 Nghiệp Vụ Định Giá Xây Dựng Nghiệp Vụ Định Giá Xây Dựng , CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI

 Nghiệp Vụ Định Giá Xây Dựng


Giới Thiệu Khóa Học Định Giá Xây Dựng
            Với nội dung phong với những kiến thức nền tảng nhất, thiết thực nhất và hiện đại nhất nhằm mục đích giúp bạn phát triển kỹ năng và nghề nghiệp trong thời đại mới. Khóa học "Đào tạo nghiệp vụ định giá xây dựng" sẽ giúp học viên:
 
- Nâng cao năng lực quản lý chi phí đầu tư xây dựng cho đội ngũ cán bộ đang công tác tại các công ty tư vấn, ban quản lý dự án, cơ quan chủ đầu tư, các nhà thầu
 
- Hệ thống hoá và hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý dự án, quản lý chi phí, định giá xây dựng, thanh quyết toán vốn đầu tư xây dựng...
- Tạo điều kiện cho học viên đăng ký xin cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá xây dựng thông qua việc cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng
 
- Giải đáp trực tiếp những vướng mắc của học viên và nêu phương pháp xử lý tình huống trong quản lý dự án, định giá xây dựng, quản lý chi phí
Đối Tượng Tham Gia
 
          Các cá nhân có trình độ cao đẳng, đại học thuộc các chuyên ngành: Kinh tế, kinh tế – kỹ thuật, kỹ thuật tại các công ty tư vấn đầu tư xây dựng, ban quản lý dự án, chủ đầu tư...
 
Thời Lượng
10 buổi
 
Nội Dung Khóa Học Định Giá Xây Dựng
- Chuyên đề 1: Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định hiện hành (12 tiết): 
+ Những nội dung cơ bản của hệ thống pháp luật có liên quan đến đầu tư xây dựng công trình: Luật Xây dựng, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật đất đai 
+ Trình tự lập thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư XDCT 
+ Điều chỉnh dự án XDCT 
+ Tổ chức quản lý dự án đầu tư XDCT 
+ Điều kiện năng lực của các chủ thể tham gia trong quá trình đầu tư XDCT 
 
- Chuyên đề 2: Tổng quan về công tác định giá xây dựng (4 tiết): 
+ Khái niệm về định giá xây dựng 
+ Những đặc điểm của thị trường xây dựng của sản phẩm xây dựngvà công nghệ xây dựng đến công tác định giá xây dựng 
+ Nội dung, nhiệm vụ định giá xây dựng 
+ Chế độ hành nghề định giá xây dựng, tư vấn quản lý chi phí 
+ Mối quan hệ giữa giá XDCT với độ dài thời gian xây dựng, chất lượng CTXD 
+ Quản lý công tác định giá xây dựng
 
- Chuyên đề 3: Phương pháp xác định tổng mức đầu tư và đánh giá hiệu quả dự án đầu tư xây dựng công trình (12 tiết) 
+ Lập kế hoạch chi phí chuẩn bị dự án 
+ Phương pháp xác định tổng mức đầu tư của dự án 
+ Phương pháp xác định suất vốn đầu tư 
+ Phương pháp xác định chỉ số giá 
+ Phương pháp xác định hiệu quả đầu tư của dự án 
+ Phương pháp đánh giá ruit ro và hiệu quả của dự án 
 
- Chuyên đề 4: Phương pháp xác định định mức, đơn giá xây dựng công trình (16 tiết) 
+ Phương pháp xây dựng định mức xây dựng 
+ Phương pháp xác định đơn giá XDCT 
+ Phương pháp xác định giá ca máy, giá thuê máy 
+ Phương pháp xác định độ dài thời gian xây dựng 
+ Cách sử dụng các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật trong định giá xây dựng 
 
- Chuyên đề 5: Phương pháp đo bóc khối lượng và kiểm soát chi phí (8 tiết)
+ Nguyên tắc, căn cứ, trình tự đo bóc khối lượng 
+ Phương pháp đo bóc khối lượng và sử dụng kết quả đo bóc khối lượng trong công tác định giá xây dựng 
+ Kiểm soát khống chế chi phí theo các giai đoạn đầu tư xây dựng công trình 
- Chuyên đề 6: Phương pháp xác định dự toán xây dựng công trình (4 tiết) 
+ Sự hình thành các khoản mục chi phí công trình và cách xác định 
+ Phương pháp xác định dự toán XDCT 
+ Quản lý dự toán XDCT 
 
- Chuyên đề 7: Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng (8 tiết) 
+ Những quy định chủ yếu liên quan đến lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng 
+ Lập kế hoạch đấu thàu và xác định giá gói thầu trong kế hoạch đấu thầu 
+ Xác định các yêu cầu liên quan đến đề xuất tài chính và giá dự thầu 
+ Lập hồ sơ đề xuất tài chính và tính toán xác định giá dự thầu 
+ Đánh giá đề xuất tài chính và giá dự thầu
 
- Chuyên đề 8: Quản lý hợp đồng trong hoạt động xây dựng ( 8 tiết) 
+ Các loại hợp đồng trong hoạt động xây dựng 
+ Nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng 
+ Những nội dung chủ yếu của hợp đồng xây dựng 
+ Xác định giá hợp đồng xây dựng 
+ Điều chỉnh giá hợp đồng 
+ Thanh quyết toán hợp đồng 
+ Quản lý hợp đồng xây dựng 
 
- Chuyên đề 9: Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình (4 tiết) 
+ Lập hồ sơ thanh toán, quyết toán vốn đầu tư 
+ Quy đổi vốn đầu tư XDCT 
+ Xác định giá trị tài sản bàn giao đưa vào sử dụng 
 
- Chuyên đề 10: Thảo luận và kiểm tra đánh giá kết quả đào tạo (8 tiết) 
+ Thảo luận những nội dung liên quan đến chuyên đề 3, 4, 5, 6 (sau khi kết thúc chuyên đề 6). Thời gian thảo luận 04 tiết 
+ Thảo luận những nội dung liên quan đến chuyên đề 7, 8, 9 (sau khi kết thúc chuyên đề 9). Thời gian thảo luận 04 tiết 
+ Kiểm tra trắc nghiệm tuỳ theo nội dung của từng chuyên đề hoặc bài tập tình huống. Thời gian kiểm tra 30 phút 
+ Kiểm tra trắc nghiệm toàn bộ chương trình (cuối khoá học). Thời gian kiểm tra 120 phút.
 

 

Ø  TẢI CÔNG VĂN DẤU ĐỎ

Ø  CÁC KHÓA HỌC KHÁC

Ø  DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ CHỨNG THƯ SỐ LÊN MẠNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA

Ø   DỊCH VỤ TƯ VẤN XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG DOANH NGHIỆP VÀ CÁ NHÂN HẠNG 1, HẠNG 2, HẠNG 3

Ø  Đấu Thầu Nâng Cao

Ø  Đấu Thầu Qua Mạng

Ø  Thẩm Định Thầu

Ø  Đăng Ký Nhà Thầu

Ø  Đăng Ký Chứng Thư Số Nhà Thầu

Ø  Đăng Ký Chứng Thư Số

Ø  Chỉ Huy Trưởng

Ø  Giám Sát Thi Công Xây Dựng Công Trình

Ø  Kỹ Sư Định Giá Xây Dựng

Ø  An Toàn Lao Động

Ø  Sơ Cấp Cứu

Ø  Lập Và Quản Lý Dự Án CNTT

Ø  Giám Sát Thi Công Dự Án CNTT

Ø  Lập Dự Toán Chi Phí Đầu Tư Ứng Dụng CNTT

Ø  Ôn Thi Hành Nghề Đấu Thầu

Ø  Chứng Chỉ Hành Nghề Giám Sát

Ø  Chứng Chỉ Hành Nghề Hoạt Động Xây Dựng Tổ Chức Hạng 1, Hạng 2


       Các Tin khác
  + 14/6 Khai giảng khóa học Đấu thầu qua mạng tại Hà Nam (18/05/2019)
  + Khai Giảng Khóa Học Đấu Thầu Qua Mạng Tại Gia Lai (17/05/2019)
  + Khai Giảng Khóa Học Đấu Thầu Buổi Tối (11/04/2019)
  + KHÓA HỌC NHẬN THỨC VỀ ISO (02/04/2019)
  + MỞ LỚP KHAI HẢI QUẢN ĐIỆN TỬ (02/04/2019)
  + LỚP HỌC NGHỆP VỤ ĐẤU THẦU - CẤP CHỨNG CHỈ ĐẦU THẦU (02/04/2019)
  + Nghiệp Vụ Quản Lý Phòng Thí Nghiệm (02/04/2019)
  + Khóa Học Nghiệp Vụ Hoàn Công - Thanh Quyết Toán (02/04/2019)
  + Khóa Học Quản Lý Chi Phí Thanh Quyết Vốn Đầu Tư (02/04/2019)
  + Khoá nghiệp vụ Thẩm định Kết Quả Thầu (02/04/2019)
  + Khóa Học Nghiệp Vụ Đấu Thầu Qua Mạng (02/04/2019)
  + Nghiệp Vụ Đấu Thầu Nâng Cao - Cơ Bản (02/04/2019)
  + Nghiệp Vụ Chỉ Huy Trưởng Công Trình Xây Dựng (02/04/2019)
  + Khai Giảng Khóa học Giám Đốc Quản Lý Dự Án Đầu Tư (02/04/2019)
  + Khóa Học Giám Sát Thi Công Xây Dựng (02/04/2019)
  + KHÓA HỌC XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH (22/03/2019)
  + KHÓA HỌC HUẤN LUYỆN THƯ KÝ, TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC CHUYÊN NGHIỆP (18/03/2019)
  + BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ (18/03/2019)
  + KHÓA HỌC THIẾT KẾ MÔ HÌNH KINH DOANH (18/03/2019)
  + KHÓA HỌC RÀ SOÁT VÀ TÁI CƠ CẤU TỔ CHỨC (18/03/2019)

  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI

Trụ sở: Số 108 ngõ 72 Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân,  Hà Nội
VPGD: P1606, Tầng 16, tòa nhà FS FIVE SEASON, Số 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

                Tel: 0976.464.688
 Email: phongdaotao88@gmail.com   ****   Website: http://hanoidaotao.edu.vn