ataşehir escort ümraniye escort porno brazzers antalya escort kadıköy escort ümraniye escort ataşehir escort

 
Danh mục
Đào tạo theo chương trình của doanh nghiệp
KHÓA HỌC TẠI ĐÀ NẴNG
KHÓA HỌC TẠI HCM
DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẤU THẦU
ĐÀO TẠO SƠ CẤP NGHỀ
DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY
ĐĂNG KÝ NHÀ THẦU
CHỨNG THƯ SỐ NHÀ THẦU
CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT
TÌNH HUỐNG TRONG ĐẤU THẦU
LỚP HỌC
LỊCH KHAI GIẢNG MỚI
CHỨNG CHỈ TIN HỌC, NGOẠI NGỮ A2, B1, B2
Tài liệu giáo trình, bài giảng
HD cấp chứng chỉ hành nghề
Lịch khai giảng Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam
KHÓA HỌC QLDA CNTT
KHÓA HỌC ĐẤU THẦU
XÉT TUYỂN CĐ, ĐẠI HỌC
CÁC KHÓA HỌC KHÁC
KHÓA HỌC TẠI HÀ NỘI
Dịch vụ tư vấn xin cấp chứng chỉ hành nghề
KHÓA XÂY DỰNG
Chứng Chỉ Hành Nghề Tổ Chức
Đăng ký học
Tư vấn trực tuyến
MIền Bắc
Miền Trung
Miền Nam
Hotline:
0976464688
 
Quảng cáo
Thống kê truy cập
Online: 3
Hôm nay: 268
Trong tuần: 488
Trong tháng: 9132
Tổng: 4310432

         Home > Tin tức >
 Khóa Học Chứng Chỉ Đấu Thầu Cơ Bản Khóa Học Chứng Chỉ Đấu Thầu Cơ Bản , CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI

 

  CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI

Số: 513/2019/CVĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2019

ơ

 

                                               THÔNG BÁO

 

( V/v Khai giảng khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu cơ bản)

 

 

 

Kính gửiTHỦ TRƯỞNG CÁC CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, CÔNG TY, CÁC PHÒNG  BAN,

CÁ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN CÁC TỈNH TRÊN TOÀN QUỐC

       

 

Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2014.  Luật này gồm 13 chương với 96 điều được xây dựng trên cơ sở sửa đổi toàn diện Luật đấu thầu năm 2005, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009.

Ngày 26/6/2014 Chính phủ ban hành Nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đấu thầu năm 2013. Theo quy định tại Điều 16 Luật đấu thầu và Điều 116 Nghị định 63 thì các cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu phải có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu và chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu đối với tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp, tư vấn đấu thầu và các ban quản lý dự án chuyên nghiệp.

Cập nhật Thông tư 03/2016/TT - Bộ KHĐT quy định chi tiết hoạt động, đào tạo đấu thầu ngày 01/7/2016 có hiệu lực

Công ty cổ phần đào tạo và tư vấn đầu tư Hà Nội là một trong những đơn vị được Bộ cấp phép đào tạo Đấu thầu và Đánh giá dự án đầu tư (kèm theo quyết định số số 839/QLĐT-CS Hà nội ngày 31/08/2016 của Bộ Kế hoạch & Đầu tư) được đăng tải trên Web: muasamcong.mpi.gov.vn

thông báo mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu với các nội dung như sau:

1. Lịch khai giảng : -  Thời gian học 2 ngày

                                  -  Sáng học từ 8h00 đến 11h30; chiều học từ 13h30 đến 16h30

Đợt 1: 28/02/2019

Đợt 2: 15/03/2019

Đợt 3: 29/03/2019

Đợt 4: 12/04/2019

Đợt 5: 26/04/2019

Đợt 06: 17/05/2019

Đợt 07: 31/05/2019

Đợt 08: 14/06/2019

Đợt 09: 28/06/2019

Đợt 09: 12/07/2019

2. Kính phí: 800.000 đ/học viên

3. Nội dung khóa học:

- Giới thiệu sơ bộ về Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị Định 63/2014/NĐ-CP và Thông tư 03/2016/TT-BKHĐT các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

- Các khái niệm sửa đổi và bổ sung mới: Vốn Nhà nước; thẩm định đấu thầu, dịch vụ phi tư vấn.

- Phạm vi điều chỉnh, Hình thức, Phương thức, Quy trình.

- Quy định mới về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu; Quy định mới về tư cách hợp lệ của nhà thầu; Quy định mới về bảo đảm dự thầu; Quy định mới về thời gian trong đấu thầu; Quy định mới về ưu đãi trong đấu thầu;

- Hình thức đấu thầu

- Phương pháp đánh giá HSDT, HSĐX, xét duyệt trúng thầu (phương pháp giá thấp nhất, phương pháp giá đánh giá, phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật va giá; phương pháp giá cố định; phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá; phương pháp dựa trên kỹ thuật.

- Mua sắm tập trung, mua sắm thường xuyên, mua sắm trang thiết bị y tế trong cơ sở y tế,  cung cấp sản phẩm, dịch vụ công.

- Kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

- Quy trình thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Lựa chọn nhà đầu tư, lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư qua mạng.

- Hợp đồng: Hình thức hợp đồng; hồ sơ hợp đồng; điều kiện ký kết hợp đồng; bảo đảm thực hiện hợp đồng; điều chỉnh hợp đồng; loại hợp đồng;

- Trách nhiệm của các bên; quản lý nhà nước; xử lý vi phạm, giải quyết kiến nghị và tranh chấp trong đấu thầu.

*  HƯỚNG DẪN XỬ LÝ TÌNH HUỐNG

*  GIỚI THIỆU CÁC TÀI LIỆU LIÊN QUAN KHÁC

4. Kết quả đạt được:

Kết thúc khoá học, học viên đạt yêu cầu sẽ được Công ty Cổ phần đào tạo và tư vấn đầu tư Hà Nội cấp Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu cơ bảntheo đúng quy định.

5. Phương pháp đào tạo:

-    Phương pháp giảng dạy dựa trên cách tiếp cận giải quyết vấn đề, phát huy tối đa tính chủ động của học viên. Trong quá trình học, học viên được khuyến khích trao đổi, đưa ra các câu hỏi với chuyên gia về những tình huống vướng mắc thực tiễn trong đấu thầu mà đơn vị mình gặp phải. Từ đó, phát hiện ra các vấn đề tồn tại và có giải pháp xử lý thích hợp nhất

-  Các giảng viên trình bày có ví dụ cụ thể để minh họa về các công tác đấu thầu (về sửa lỗi, hiểu chỉnh sai lệch, giá đánh giá,...) để hướng dẫn cho các học viên áp dụng trong công tác quản lý đấu thầu thực tiễn của đơn vị mình. Cuối khóa học, học viên tiến hành kiểm tra học viên thông qua các bài kiểm tra nhằm đánh giá, phân loại học viên để cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu cơ bản.

          Để công tác tổ chức chu đáo Kính đề nghị các đơn vị, cá nhân có nhu cầu gọi điện trực tiếp, fax hoặc gửi email danh sách học viên trước thời gian khai giảng sớm nhất để chúng tôi tập hợp danh sách báo cáo Bộ, Sở :

 

Liên hệ đăng ký:     

                             CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI

                                 Địa chỉ: Phòng 201-CT2 Tòa nhà FODACON, Km10 Đường Nguyễn 

                                 Trãi, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

                             Hotline: 0976.464688 – 0917.951558

                                Email: phongdaotao88@gmail.com  --- http://pta.edu.vn

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

 

Đã Ký

 

 

Nguyễn Kim Phong

 

 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 1

“BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU CHƯƠNG TRỈNH CƠ BẢN”

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 03/2016/TT-BKHĐT ngày 05 tháng 5 năm 2016 của Bộ kế hoạch và Đầu tư )

                                                          --------------*******-------------

A. CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO ĐẤU THẦU CƠ BẢN ĐỐI VỚI LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Chuyên đề 1: Tổng quan về lựa chọn đấu thầu

-          Mục tiêu của lựa chọn nhà thầu;

-          Quá trình hình thành và phát triển công tác đấu thầu trên thế giới và tại một số nước

-          Quá trình hình thành và phát triển công tác đấu thầu tại Việt Nam

-          Tác động của đấu thầu trong quá trình triển khai dự án

-          Các khái niệm sử dụng trong lựa chọn nhà thầu;

-          Các đối tượng áp dụng

-          Nguyên tắc xử lý tình huống trong đấu thầu

Chuyên đề 2: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

-          Nguyên tắc, căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu

-          Trình, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

-          Nộ dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Chuyên đề 3: Quy trình lựa chọn nhà thầu

-          Quy trình lựa chọn danh sách ngắn

-          Quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ gói thầu hang hóa, xây lắp, phi tư vấn, hỗn hợp

-          Quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ;

-          Quy trình chào hàng cạnh tranh;

-          Quy trình chỉ định thầu;

-          Quy trình mua sắm trực tiếp

-          Quy trình tự thực hiện;

-          Quy trình lựa chọn nhà thầu cá nhân cung cấp dịch vụ tư vấn;

-          Quy trình lựa chọn cộng đồng tham gia thực hiện gói thầu

Chuyên đề 4: Lựa chọn nhà thầu qua mạng

-          Khái niệm đấu thầu qua mạng;

-          Mục đích, lợi ích của việc triển khai đấu thầu qua mạng

-          Kinh nghiệm quốc tế và quá trình triển khai đấu thầu qua mạng tại Việt Nam

-          Giới thiệu về hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, các chức năng và các yêu cầu đối với hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

-          Đăng ký tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và các chi phí trong đấu thầu qua mạng;

-          Trách nhiệm của các bên, của cơ quan quản lý, vận hành hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

-          Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng tại Việt Nam;

Chuyên đề 5: Hợp Đồng

-          Nguyên tắc chung của hợp đồng

-          Hồ sơ hợp đồng

-          Điều kiện ký hợp đồng

-          Nguyên tắc và điều kiện điều chỉnh hợp đồng;

-          Bảo đảm thực hiện hợp đồng; tạm ứng, thanh toán; bảo hành; nghiệm thu, thanh lý hợp dồng;

-          Quản lý, giám sát thực hiện hợp đồng.

Chuyên đề 6: Bảo đảm liêm chính trong đấu thầu và xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu

-          Quản lý nhà nước về hoạt động lựa chọn nhà thầu;

-          Giải quyết kiến nghị, tranh chấp trong đấu thầu;

-          Xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu;

-          Thanh tra, kiểm tra và giám sát các hoạt động đấu thầu.

 

B. CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO ĐẤU THẦU CƠ BẢN

ĐỐI VỚI LỰA CHỌN NHÀ NHÀ ĐẦU TƯ

Chuyên đề 1: Tổng quan về lựa chọn nhà đầu tư

-          Mục tiêu của lựa chọn nhà đầu tư

-          Quá trình hình thành và phát triển công tác lựa chọn nhà đầu tư tại Việt nam

-          Tác động của đấu thầu trong quá trình triển khai dự án

-          Các khái niện sử dụng trong lựa chọn nhà đầu tư

-          Các đối tượng áp dụng

-          Nguyên tắc xử lý tình huống trong đấu thầu

Chuyên đề 2: Quy định chung về đầu tư theo hình thức đối tác công tư, đầu tư dự án có sử dụng đất

-          Các pháp luật có liên quan đến dự án đầu tư

-          Dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)

-          Dự án đầu tư có sử dụng đất

Chuyên đề 3: Sơ tuyển và kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư

-          Sơ tuyển;

-          Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư;

Chuyên đề 4: Quy trình lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP

-          Quy trình đấu thầu rộng rãi;

-          Quy trình đấu thầu rộng rãi dự án PPP nhóm C;

-          Quy trình chỉ định thầu.

Chuyên đề 5: Quy trình lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất

-          Quy trình đấu thầu rộng rãi;

-          Quy trình chỉ định thầu

Chuyên đề 6: Hợp đồng

-          Nguyên tắc chung của Hợp đồng;

-          Hồ sơ hợp đồng

-          Điều kiện ký hợp đồng;

-          Bảo đảm thực hiện hợp đồng; tạm ứng, thanh toán, bảo hành; nghiệm thu, thanh lý hợp đồng;

-          Quản lý, giám sát thực hiện hợp đồng dự án.

Chuyên đề 7: Bảo đảm liêm chính trong đấu thầu và xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu

-          Quản lý nhà nước về hoạt động lựa chọn nhà đầu tư

-          Giải quyết kiến nghị, tranh chấp trong đấu thầu

-          Xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu

-          Thanh tra, kiểm tra và giám sát các hoạt động đấu thầu

C. HƯỚNG DẪN XỬ LÝ TÌNH HUỐNG

D. GIỚI THIỆU CÁC TÀI LIỆU LIÊN QUAN KHÁC

E. BÀI KIỂM TRA

 

      Các học viên sau khi kết thúc khoá học sẽ được cấp Chứng chỉ. Kính đề nghị các đơn vị, cá nhân có nhu cầu gửi công văn hoặc fax danh sách học viên về Công ty CP Đào tạo và tư vấn đầu tư Hà Nội trước ngày khai giảng lớp học 03 ngày

 


       Các Tin khác
  + QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT TỶ LỆ ÁP DỤNG ĐẤU THẦU QUA MẠNG NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA (08/05/2019)
  + TRIỂN KHAI ĐẤU THẦU QUA MẠNG NĂM 2019 (08/05/2019)
  + Quy định tại Thông tư 58/2016/TT-BTC phù hợp với Luật Đấu thầu (18/04/2019)
  + Khai thác khoáng sản trái phép bị xử lý thế nào? (18/04/2019)
  + Công khai 20 doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội hàng chục tỷ đồng (18/04/2019)
  + Luật đấu thầu số: 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2014 - Hướng dẫn Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản (24/03/2019)
  + Thông tư số 10/2010/TT-BKH Quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu (24/03/2019)
  + Luật hóa quy định đấu thầu qua mạng (16/03/2019)
  + Lợi ích nhiều mặt của đấu thầu qua mạng (16/03/2019)
  + Những Lưu ý khi đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh (16/02/2019)
  + Quy định về báo giá trong chào hàng cạnh tranh (09/02/2019)
  + Giám đốc quản lý dự án phải có chứng chỉ hành nghề (09/02/2019)
  + Điều kiện thành lập công ty tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình, kiểm định xây dựng (26/01/2019)
  + Ngành nghề kinh doanh cần giấy phép con (26/01/2019)
  + Ngành nghề kinh doanh yêu cầu chứng chỉ hành nghề (26/01/2019)
  + Bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu (24/01/2019)
  + Các điều kiện để được cấp chứng chỉ quản lý dự án trong xây dựng (24/01/2019)
  + Bắt buộc đăng ký thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (24/01/2019)
  + Công văn về việc thực hiện văn bản mới có hiệu lực thi hành trong công tác đấu thầu (22/07/2018)
  + Quy định mới về đấu thầu mua sắm tài sản (22/07/2018)

  CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI

VP:Tầng 2 CT2 Toà Nhà FODACON - Đường Nguyễn Trãi - Quận Thanh Xuân - TP.Hà Nội
 Hotline: 0976 464 688    

Email: phongdaotao88@gmail.com   ****   Website: http://hanoidaotao.edu.vn